afstemming-tussen-lichaam-geest-en-ziel

Afstemming van lichaam, geest en ziel

Als je gelukkig bent met elk aspect van je leven, dan kan je stellen dat jouw lichaam, geest en ziel in afstemming zijn. Maar als je zoals 99% van de bevolking bent, dan is er iets in je leven dat zich niet lijkt te manifesteren. Misschien is het een liefdesrelatie, een baan, jouw bedrijf, …. Indien wat je wilt niet overeenkomt met wat je ervaart, dan is dit een teken van onvoldoende energetische afstemming tussen lichaam, geest en ziel. In dit artikel leg ik je aan de hand van een aantal stappen uit hoe je deze drie zoveel mogelijk op mekaar kan afstemmen en zo stapsgewijs je levenskwaliteit te verbeteren.

In dit artikel leg ik je aan de hand van een aantal stappen uit hoe je lichaam, geest en ziel zoveel mogelijk op mekaar kan afstemmen.

1: Alles begint met een intentie, een authentiek verlangen

2: Deal met weerstand

3: Verbind het verlangen met je gevoel om het in je fysieke veld in te trekken

4: Ontwijk de valkuil van passiviteit

5: Omzeil de valkuil van ongeduld

6: Geniet van de afstemming

De meerderheid onder ons heeft geen notie van de verbinding tussen deze drie delen van onszelf en onze huidige levensomstandigheden. Men leeft in oorzaak en gevolg, niet wetend dat men zelf oorzaak is. In plaats daarvan wacht menigeen op anderen om het voor hen te doen. Velen beseffen niet dat ze zoveel meer zijn dan een fysiek wezen.

Iedereen heeft namelijk ​een unieke maar aanpasbare energetische trilling. Je zendt altijd een trilling uit en trekt een overeenstemmende kwaliteit van trilling aan. Alles wat je ervaart, bv. op vlak van financiële toestand, relatie(s), gezondheid, … is een weerspiegeling van je innerlijke trilling. Onthoud hieruit dat alles energie is, en energie kan getransformeerd worden.

We besteden veel tijd aan het leren van zaken zoals geschiedenis, wiskunde, talen, autorijden, … maar we verzuimen om datgene te leren dat elk aspect van ons leven beïnvloedt. Namelijk de optimale communicatie tussen ons lichaam, onze geest en onze ziel.  

Tussen deze drie aspecten is er een communicatielus. Wanneer deze drie delen niet op elkaar afgestemd zijn, dan zal je leven chaotisch aanvoelen en zal je het moeilijk vinden om vooruit te komen en je dromen te manifesteren. Als je leiding wilt geven aan je leven dan moet je leren hoe je deze drie aspecten zoveel mogelijk op een lijn en in dezelfde trilling brengt.

Ter verduidelijking: met ‘ziel‘ bedoe ik de zielsdimensie, van hieruit is er een (onderbewust) overzicht. Net zoals het verleden al bestaat, bestaat ook al de toekomst. Toch staat niet vast hoe de toekomst eruitziet. Dit komt omdat er meerdere mogelijke tijdslijnen zijn. Het is maar net waar je bewust voor kiest en die toekomst maak jij bewust. Het woord ‘geest‘ is synoniem met het woord ‘mind‘ in dit artikel en staat inhoudelijk voor jouw gedachten en overtuigingen.

 STAP 1: ALLES BEGINT MET EEN AUTHENTIEK VERLANGEN

Je ligt ’s ochtends comfortabel in je dekbed gewikkeld en plots gaat het alarm van je wekker af … veel te vroeg. Je gedachten gaan naar wat je die dag gepland hebt en misschien denk je wel  “Pff, ik wou dat ik niet hoefde te gaan werken”. Wellicht denk je dan na over je ware passies of een carrière die je vreugde i.p.v. angst zou bezorgen Je bent dan onbewust in communicatie met je zielsdimensie, doordat je een oprecht verlangen naar iets anders uitstuurt.

Vanuit de ziel krijg je daarop andere inspirerende gedachten toegestuurd die qua trilling overeenstemmen met jouw verlangen. Deze neem je waar als jouw eigen gedachten. Hoe meer je dit vervolgens voedt met gelijkaardige gedachten, hoe meer de trilling ervan zich in je begint uit te lijnen op het niveau van je geest.

Dan stelt er zich een eerste keuzemoment. Of je gaat door met het voeden van die gedachten die trillingsmatig overeenkomen met je verlangen. Of je begint na te denken over alle redenen waarom je dat verlangen toch niet kan realiseren. De meesten van ons stellen zich terughoudend op en kiezen voor het laatste en houden alles bij het oude.

STAP 2: DEAL MET DE WEERSTAND

Hoe vaak heb je al een ingeving gehad en voelde jij je daardoor geïnspireerd? En wat volgde na die eerste opwinding? Vaker wel dan niet, werd het gevolgd door weerstand en twijfel. Gedachten waarom het voor jou niet kan werken. Je voelt angst of machteloosheid en hebt een ongemakkelijk gevoel. Je laat vervolgens dit idee voor wat het is en gaat terug naar jouw comfortzone.

Voorbeeld: je houdt niet van jouw baan en je koestert het verlangen naar een nieuwe professionele activiteit. Vanuit je ziel krijg je de inspiratie voor een baan die overeenkomt met jouw hoogste pad en doel. Je zegt tegen jezelf dat het niet mogelijk is om iets te doen waar je tegelijk van houdt én genoeg geld verdient om je huis, auto, kinderen, etc. te onderhouden. Je voelt je ontmoedigd, maakt je klaar voor je werk en vergeet alles. Jouw geest is dan niet in overeenstemming met wat er vanuit je ziel naar je toe wordt gestuurd.

Deze weerstand is afkomstig van je reptielbrein. In het kort komt de werking hiervan erop neer dat van zodra je een nieuwe weg wilt inslaan, iets buiten je huidige comfortzone, dat je reptielbrein in een hogere versnelling schakelt en de hakken in het zand zet! Ik verwijs naar een ander artikel van me voor meer uitleg hierover en vooral met adviezen hoe er constructief mee om te gaan.

ONTHOUD: Als je je een voorstelling kan maken van de realisatie van jouw oprecht verlangen, dan ligt het binnen jouw vermogen om het te realiseren in de fysieke wereld. Als het niet voor jou beschikbaar is, zou je het in eerste instantie ook niet kunnen voorstellen. Erken je gevoelens van weerstand, zie ze voor wat ze zijn en blijf doorgaan met acties te ondernemen die jouw intentie zullen materialiseren. 

Hoe meer je op alle vlak ermee gesynchroniseerd blijft qua trilling, hoe meer je enkel die dingen aantrekt die je wilt. En hoe minder weerstand er is, hoe minder vertraging tussen het idee en de materialisatie ervan.

STAP 3: TREK VIA JE GEVOEL HET VERLANGEN IN JE FYSIEKE VELD

Laten we zeggen dat je die op angst gebaseerde gedachten erkent voor wat ze werkelijk zijn, nl.  weerstand van je reptielbrein, en je legt ze verder langs je neer. Je herinnert je “Hé, ik zou dit idee niet kunnen krijgen als het niet haalbaar zou zijn en afgestemd op mijn hoogste pad en doel.” Je staat jezelf dan toe om jouw verlangen verder te voeden en trekt nog meer gedachten aan die qua trilling in afstemming zijn met dat verlangen.

De inspiratie afkomstig vanuit je ziel dringt via je gedachten nu door in de fysieke dimensie van je lichaam en dit gebeurt via jouw emoties. De deuropening tussen je geest en je lichaam is emotie. Emoties vertalen onze gedachten naar fysieke sensaties op het niveau van het lichaam. In een vorig artikel over de integratie van hoofd, buik en lichaam, kan je hier meer over lezen .

Ter illustratie: denk eens aan een gebeurtenis in je leven welke heel intens was, zoals de dood van een geliefde of de geboorte van jouw kind. Realiseer je dat je die momenten van toen écht terug kan beleven en voelen. De gedachte aan die gebeurtenis brengt de emotionele stroom immers terug op gang die je destijds had. Ga vervolgens eens na waar je die emotie voelt in je fysieke lichaam. Misschien eerst in je maag, in je benen of waar dan ook. Tegelijkertijd kan deze herinnering gevolgd worden door gedachten die verband houden met die gebeurtenis in het verleden, waardoor het verdriet, de angst of het geluk weer worden versterkt.

ONTHOUD: De gedachten die jouw intentie of verlangen voeden roepen emoties op die een reactie aanzwengelen in je fysieke lichaam. Dit maakt contact met de fysieke realiteit waar het in gemanifesteerd dient te worden.

STAP 4: ONTWIJK DE VALKUIL VAN PASSIVITEIT

Een volgende valkuil is: je hebt bij het wakker worden enthousiaste gedachten over hetgeen je wil realiseren en je begint je opgewonden, gemotiveerd te voelen. Dan sta je op, gaat naar je werk en zegt tegen jezelf dat “als het echt voor me bedoeld is, dan zal het universum het me wel brengen”. Verder onderneem je geen nieuwe actie in het fysieke en wacht af. Resultaat, er verandert niets!

Als je via je ziel de ingeving krijgt “hier is een manier om te bereiken wat je wil“. En als je geest of mind dan antwoord “nee, te eng”, dan zijn dat té uiteenlopende vibraties. Als je mind zegt “Ja! Goed idee! Ik zie mezelf dat doen! “En vervolgens hoor je je zelf denken “Euh, dat klinkt als veel moeite, en ik zit best wel comfortabel hier op de bank. ” Dat zijn twee té uiteenlopende vibraties die je uitzendt. De dominante vibratie zal uiteindelijk de ervaringen in de buitenwereld manifesteren.

ONTHOUD: Je krijgt geen resultaat als een deel van dit trio niet in afstemming is. Als je het niet in de wereld zet door gerichte acties te ondernemen, sterft het een stille dood.

STAP 5: OMZEIL DE VALKUIL VAN ONGEDULD

Laten we zeggen dat het je gelukt is om je ziel, geest en lichaam op elkaar af te stemmen. Maar enige tijd later heeft je verlangen zich nog niet gemanifesteerd. Sterker nog, er heeft zich het tegenovergestelde gemanifesteerd van wat je wilde. Menigeen gooit dan de handdoek in de ring en rent snel terug naar de zogenaamde comfortzone.

Een tegengestelde reactie op wat je probeert te manifesteren is gekend. Het overkomt quasi iedereen en het is een ongemakkelijke onvermijdelijkheid. Er is namelijk een overgangsperiode tussen het moment waarop je geïnspireerde actie en de fysieke vertaling ervan zich in lijn bevinden met de nieuwe vibratie.

Tijdens deze overgangsperiode kunnen dingen nog blijven verschijnen die afgestemd zijn op je oude vibratie. Deze is namelijk nog het meest dominant omdat die zo lang door jezelf gevoed is geworden (en misschien onderbewust nog steeds gevoed wordt).

Hoe geweldig het ook klinkt om direct te manifesteren wat je wil, het is maar goed dat dat niet zomaar gebeurt. Bedenk eens hoe snel je van gedachten verandert en hoeveel verschillende gedachten je al hebt in een periode van 10 minuten. Stel je voor hoe het zou zijn als al die gedachten zich onmiddellijk fysiek zouden manifesteren. Je zou jezelf gek maken om te voorkomen dat je aan iets ‘slecht’ denkt.

Je zou het de controle moeten hebben over élke gedachte die je hebt. Maar slechts enkelingen hebben hun leven eraan gewijd om hun gedachten zodanig onder controle te krijgen om zo op een veilige manier direct iets te kunnen manifesteren. Het vereist o.a. een niveau van volledige mentale controle, volledig vertrouwen en een volledig gebrek aan weerstand van het reptielbrein.

De meerderheid onder ons moet dus rekening houden met een vertragingstijd waarmee zich iets manifesteert. En het is de mate van jouw doorzettingsvermogen tijdens die overgangsperiode welk het succes kan maken of breken.

ONTHOUD: Het duurt langer vooraleer zich iets in de fysieke wereld manifesteert omdat de dimensie van de fysieke materie een grotere energetische dichtheid heeft dan de dimensie van de geest of ziel. Laat dus het schijnbare gebrek aan fysieke manifestatie je niet van je stuk brengen.

Als je toch aan de twijfel toegeeft en je gedachten weer in overeenstemming laat komen met je oude fysieke realiteit, dan blijf je ter plaatse trappelen. Weerstand zal opdoemen, maar als je het niet voedt met je aandacht, dan zal het gaandeweg op de achtergrond verdwijnen. 

STAP 6: LICHAAM, GEEST EN ZIEL IN AFSTEMMING

Je hebt een verlangen of intentie welk specifieke gedachten creëert. Je ziel stuurt je inspiratie in de vorm van ingevingen over hoe je dat verlangen kan manifesteren. Terwijl je over dat idee nadenkt, trek je meer gedachten aan die trillingsmatig ermee in afstemming zijn. Je gevoelens komen in het spel en die brengen de inspiratie in je fysieke ervaringsveld.

Vervolgens onderneem je geïnspireerde acties en laat je verder inspireren door je gevoelens en je intuïtie. Synchroniciteiten verschijnen als vanzelf. Je stapt niet in de valkuil van ongeduld en passiviteit. En vervolgens trek je vroeg of laat het gewenste resultaat aan in je fysieke levenservaring.

Blijf bewegen in de richting van je dromen. Je zult er komen!

Heb je een vraag over dit onderwerp? Laat een bericht achter en we praten erover! Of mail me op info@peterkupers.be

Wil je jezelf hierin trainen?

Op 9 september 2018 is het eerstvolgende Basic level van deze trainingsreeks. Je ervaart wat het is om te leven vanuit je authentieke kracht. Dit heeft alles te maken met de afstemming tussen hoofd, hart en buik en de afstemming tussen lichaam, geest en ziel. Deze opleidingsreeks organiseer ik samen met Ingrid Huskens-Hermens

Meer informatie hierover: http://deepsoulconnections.com/authentiekekracht.html

Op 4 november 2018 vindt het eerstvolgende Advanced level van deze trainingsreeks plaats. Stapsgewijs leiden we je naar een toestand van afstemming en gaandeweg leer je jouw leven te creëren vanuit authenticiteit. De technieken van het basic level worden o.a. verder uitgediept en er wordt veel dieper ingegaan op de blokkades of weerstand die je kan tegenkomen. Daarna heb je de kans om naar het premium level door te gaan.

Hartelijke groet,

Peter 

Foto Peter Kupers

Mis het volgende artikel niet!

  1. Like onze Facebookpagina
  2. Schrijf je in op ons maandelijks Ezine
  3. Ga naar de website
  4. Volg ons op Twitter voor interessante links en extra tips.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailDeel deze inspiratie!