Authenticiteit leren leven

Authenticiteit werkt!

“Iedereen heeft alles in huis om het leven te leiden dat men wil. Het is enkel kwestie van het te doen en telkens weer groeikeuzes te maken zodat er leiderschap over je leven ontstaat”. Dit zijn woorden waar veel meer achter zit dan je in eerste instantie denkt. Lees hoe je de wet van aantrekking wel kan doen werken door authenticiteit hoog in het vaandel te dragen.

Wellicht heb je al eens gehoord van ‘The Secret’ en de ‘Law of Attraction’ (verder afgekort als L.O.A.). Een goed vermarkt concept. Het komt kort gezegd neer op ‘visualiseer alles (al of niet via een vision board) wat je wilt en het zal naar je toe komen’. Maar men vertelt je niet alles.

Gedachten zijn inderdaad krachten, maar er zijn ook nog andere krachten en voorwaarden van belang. De L.O.A. werkt namelijk onder twee voorwaarden: ten eerste als je goed karma hebt en ten tweede wanneer je een hoge energetische vibratie hebt. Naar schatting minder dan 3% van de mensen voldoet daadwerkelijk aan beide voorwaarden om de L.O.A. als vanzelfsprekend voor zich te laten werken. Kijk eens om je heen hoeveel mensen pretenderen hieraan te voldoen en hoeveel er dit maar daadwerkelijk leven.

GOED KARMA? 

Karma is de grondoorzaak van succes en falen in elk aspect van het leven. Het is de optelsom van al jouw handelingen in dit leven en in vorige levens. Wie goed doet, goed ontmoet en vice versa. Al je handelingen, zowel de positieve als de negatieve, zijn opgetekend in de Akasha Kronieken.

Wanneer je een positieve handeling stelt, zoals het geven van liefde, vergeving, zorgzaam zijn, enz., dan is er een positief energetisch gevolg.  Wanneer je negatieve handelingen stelt, waaronder het doden, verwonden, misbruik maken van anderen, diefstal, egocentrisme, enz. dan zijn er nog lessen te leren.

Goed karma stelt je in staat om aan te trekken wat je wilt. Negatief karma stoot dat af wat je wilt. Het goede nieuws is dat negatief karma gericht naar positief karma getransformeerd kan worden.

HOGE ENERGETISCHE VIBRATIE? 

Hoge energetische vibraties werken transformerend en trekken het positieve naar je toe. Ze laten je resoneren op hogere dimensies van bewustzijn die je een groter onderscheidingsvermogen en visie geven. De voedingsbodem hiervoor is o.a. authenticiteit, liefde, gezonde zelfwaarde en dienstbaarheid aan je medemens.

Velen willen deze hoge vibratie bereiken vanuit hebzucht, met als gevolg dat ze hun staart najagen. Hebzucht heeft immers een lage energetische vibratie. Kortom, velen hebben simpelweg geen hoge vibraties en dus werkt de L.O.A. niet voor hen, ongeacht hoeveel seminars ze volgen, boeken lezen of podcasts die ze beluisteren. Ook heel wat motivational speakers en leraren in persoonlijke groei hebben vaak lage vibraties omdat ze in feite valse leringen verkopen, want ze leven niet wat ze onderwijzen en het gaat hen enkel om het materiële gewin.

Lage energetische vibraties kan je vergelijken met het naar buiten kijken vanuit een smerig kelderraam. Dit soort vibraties spruiten voort uit bedrog, manipulatie, egocentrisme, woede, zelfdestructieve gewoonten, slechte voeding, negatief zelfbeeld, enz. Hierdoor verlaagt iemand zijn vibratie enorm. En negatieve energievelden hebben het effect dat je afstoot wat je wilt en dat je aantrekt wat je niet wilt.

Hoge energetische vibraties betekent ook mensen de waarheid te durven vertellen, ongeacht de impact op de verkoop van je diensten of wat mensen van je denken. Misprezen worden omdat je de waarheid spreekt is geen slechte zaak. De waarheid eer aan doen, doet je energetische vibratie toenemen. Authenticiteit betekent immers ook de waarheid niet enkel in je eigen voordeel manipuleren.

Kijk eens rondom je wie deze diepere waarheden wérkelijk begrijpt in plaats van enkel blindelings iets zo vaak herhaald te hebben totdat het echt is geworden zonder dat ze het ten volle begrijpen. Geliefd zijn omwille van je leugens en valse leerstellingen heeft wel degelijk een negatief effect. Dit is ook de reden waarom er zoveel berooide business coaches zijn of priesters en dominees zonder enige genezende kracht of waarom zoveel psychiaters levensmoe zijn. Bedrieglijke leringen en commercieel gestuurde geneeskunde verlagen de vibraties van de beoefenaar aanzienlijk.

Wanneer ik mensen bevrijd van negatieve energieën, hen bewust maak van bedrieglijke leringen en negatieve energieën in hen aanstip, dan ontwaakt vaak hun leven. Ik leer ze vervolgens hoe ze zelf hun vibraties kunnen verhogen en vervolgens stap voor stap ziekte kunnen transformeren naar gezondheid, armoede naar rijkdom, slachtofferschap naar authenticiteit en naar nog vele andere aspecten.

Tevens laat ik ze bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid om hun leven duurzaam te veranderen in de gewenste richting. Doch heel wat mensen zetten in plaats daarvan een stap achteruit en wijzen je met de vinger als ‘het’ niet werkt. Wanneer je echter leert je energie te zuiveren, negativiteit uit je omgeving te verwijderen en onopgeloste issues aanpakt, dan gebeuren er verbazingwekkende dingen en dan is de kans groter dat de Law of Attraction wél voor je gaat werken, stap voor stap.

Wil je hier meer van weten en ervaren?

In het voorjaar van 2019 geef ik samen met Ingrid Huskens-Hermens weer een intense mastertraining waarin je ervaart te leven en te creëren vanuit je authenticiteit. 

Stapsgewijs leiden we je naar de toestand van waaruit je gaandeweg leert je leven te creëren vanuit authenticiteit en je hartenergie. Hoe meer je met deze hartenergie verbonden bent doorheen de dag, hoe meer dat je toelaat dat synchroniciteiten op jouw weg komen. Dit werkt des te meer als je hoofd, hart en buik op een lijn staat.

De mastertraining is geen oneshot event. Het bestaat uit drie weekenden waarin je steeds verder en dieper wordt meegenomen en wordt uitgedaagd om je leven vorm te geven vanuit je authentieke kracht.

DATA:
Basic Weekend: 
  za. en zo. 9 en 10 maart,
Advanced Weekend: za. en zo. 6 en 7 april
Premium Weekend:  za. en zo. 4 en 5 mei. 

De diverse modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Praktische infohttp://deepsoulconnections.com/authentiekekracht.html

Hartelijke groet,

Peter

 Over Peter Kupers Foto Peter Kupers

Peter heeft al duizenden levens helpen transformeren en werkt zowel op mentaal, emotioneel, fysiek als spiritueel niveau met particulieren en  ondernemers. Zijn begeleiding is een uniek evenwicht tussen de kracht van het onderbewuste en een rechtlijnig pragmatisme om tot concrete transformatie te komen.

Mis het volgende artikel niet!

  1. Volg ons op Twitter voor interessante links en extra tips.
  2. Like onze Facebookpagina
  3. Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailDeel deze inspiratie!